kleine versie handpompNaar startpagina

Voorbeelden

Meer over water

Links

Weer werkzaamkleine versie handpomp

Wateronttrekking

Voor het plaatsen van handpompen in partikuliere tuinen gold geen vergunningplicht buiten grondwaterbeschermingsgebieden. U onttrekt relatief weinig water, zeker als u dat vergelijkt met beregening van voetbalvelden of boerenland. Hierdoor zijn er ook geen noemenswaardige effekten op de grondwaterstand: dit stroomt uit de ruime omgeving snel weer toe. Uw fundering is dus veilig en de bomen in de buurt ook. Elke provincie had zijn eigen regels over grondwateronttrekkiing maar dit is in januari 2010 veranderd. In het kader van een versimpeling van de wet- en regelgeving is de waterwet ingevoerd. We zijn door deze versimpeling de draad even kwijt, het schijnt dat u bij het waterschap een onttrekking dient te melden -zie Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht. Een vergunning is niet nodig. Het zou behoorlijk bezopen zijn: in de pijp in Amsterdam zijn diverse blokken verzakt in de afgelopen twee jaar omdat mensen bij het uitbouwen van kelderbakken ongebreideld mechanisch water wegpompten. Zij gaan vrij uit terwijl u voor een handpompje een melding moet doen of een vergunning aanvragen? Laten we het er op houden dat de uitvoering van de wet nog moet uitkristalliseren.

Water geven
Het nadeel van de waterpomp is dat het veel te leuk is om water op te pompen. U zult wellicht de neiging krijgen om te vaak water te geven. Voor de meeste planten is het echter beter af en toe veel water te geven, in plaats van regelmatig een beetje. In dat laatste geval raken planten eraan gewend en zullen niet aktief met hun wortels zoeken naar vochtiger grond.

Toch liever een regenton?
Geen slecht plan. Een regenton kunt u gevuld krijgen door het afkoppelen van de regenpijp of met behulp van een 'vulautomaat' gekoppeld houden aan de pijp zodat als de ton vol is het water gewoon door de pijp wegstroomt. Het regenwater hoeft dus niet of minder het rioolsysteem te belasten en weggepompt en gezuiverd te worden. Wel is de hoeveelheid die u kunt opslaan beperkt. Ook is de kwaliteit van het water niet per sé goed: vogelpoep verontreinigt het water biologisch. En als u veel koper, zink of lood op het dak heeft kan de concentratie zware metalen ook stijgen. Een regenton is goedkoper dan een pomp laten slaan. Maar ja, dan heeft u geen pomp en moet u op droge dagen toch nog opletten niet al het water op te maken.
Regentonnen en vulautomaten zijn veelal te vinden bij een tuincentrum of voor een uitgebreide keus zie regentonnen.nl.
Overigens zou het ontkoppelen van regenwater van de riolering nu ook wel eens meldingsplichtig kunnen zijn geworden door de nieuwe waterwet.

Vragen of opmerkingen? Mail vragen@tuinpomp.nl

en klaar
Naar startpagina
kleine versie handpompkleine versie handpomp